Wiik Kyrkotextil Wiik Kyrkotextil
Stolor
Mässhakar
Kollekthåvar
Nattvard och Dop
Alba och Röcklin
Bursa/Kalkduk
Antependium
Altarbrun
Altarduk

 

Altarduk

I dagsläget har vi mycket begränsad tillgång på lämpliga altardukstyger. Kontakta oss för mer information.

   
          Copyright ® 2009 Wiik Kyrkotextil HB - info@wiikkyrkotextil.se    Webbdesign från cjhweb.se