Wiik Kyrkotextil Wiik Kyrkotextil
Stolor
Mässhakar
Kollekthåvar
Nattvard och Dop
Alba och Röcklin
Bursa/Kalkduk
Antependium
Altarbrun
Altarduk

 

Bilder från renovering av kåpa


Före

 


Före

 


Efter

 


Före

 


Efter

 


Före

 


Efter

 


Före

 


Efter

 


Före

 


Efter

 

   
          Copyright ® 2009 Wiik Kyrkotextil HB - info@wiikkyrkotextil.se    Webbdesign från cjhweb.se