Wiik Kyrkotextil Wiik Kyrkotextil
Stolor
Mässhakar
Kollekthåvar
Nattvard och Dop
Alba och Röcklin
Bursa/Kalkduk
Antependium
Altarbrun
Altarduk

 

Övriga tjänster

Vi ägnar oss inte bara åt nyproduktion utan åtar oss även specialtvätt, översyn och renovering av de flesta kyrkliga textilier. Vi har möjlighet att tvätta den fläckade stolan, laga den slitna mässhaken, byta den trasiga kragen på kollekthåven eller stoppa den brända altarduken som fått ett olyckligt hål. Det mesta går att rädda men kanske kan vi inte återställa det till ursprungligt skick.

Vi utför inte restaureringar av riktigt gamla textilier utan rekommenderar där Uppsala Domkyrkas Textilateljé och Gunnel Berggrén, textilkonservator, eller annan textilkonservator för liknande arbeten. Om det finns oklarheter om vilka textilier som är lämpade för oss att ta hand om är det bara att ta kontakt med oss så hjälper vi er att reda ut det. Pris offereras.

Förutom kyrklig textil tvättar och reparerar vi fanor och standar. Nya standar kan fås med maskinsydd applikation. I nära samarbete med kunden tar vi fram skisser och tillverkningsteknik väljs utifrån lämplighet och plånbok. Alla standar offereras tillsammans med en unik skiss och materialprover.


Norbergkåpan

Se bilder från ett av våra renoveringsprojekt.

 
   
          Copyright ® 2009 Wiik Kyrkotextil HB - info@wiikkyrkotextil.se    Webbdesign från cjhweb.se